Loading...
Home 2018-04-10T08:41:54+00:00

DISCOVER MEX

WE LOVE FILM, WE LOVE MOMENT

  

Chúng tôi yêu từng đúp hình, yêu từng sản phẩm như con của mình. Khi bạn đến với chúng tôi và trở thành 1 người bạn của MEX, chúng tôi cũng mong bạn yêu sản phẩm mà chúng tôi cung cấp giống như vậy.

Nếu bạn đang muốn có 1 video KHÁC BIỆT với CHẤT LƯỢNG CAO thì đây là nơi bạn dừng việc tìm kiếm và cùng chúng tôi viết lên câu chuyện của bạn.

DISCOVER
NEWS SPECIAL    2017 VIETNAM

Free cost of travelling for Video Concept wherever you are within vietnamese border

SOCIAL MEDIA    2017 VIETNAM

10% discount for new customers invited by current clients of Mex

Social Media

New product of Imba Store

SOCIAL MEDIA

UNICEF: HAVE THEM HOME SAFE

VOD

360 VR VIDEO MV EM DAO NAY

VOD

D3: HANOI MATERNITY HOSPITAL